Rejestracja - dane karty

Ważne

Numer karty to ciąg siedmiu cyfr znajdujący się na rewersie karty, którą otrzymałeś.
Kod karty to czterocyfrowa liczba znajdująca się z obok numeru karty.